Som medlem af Sorø skytteforening har du mulighed for at deltage i forskellige skydeturneringer og konkurrencer. Flere af vores pistolskytter deltager i terrænskydninger.

En terrænskydning foregår som en skydning i det fri, arrangeret af skytteforeninger rundt om i andre regioner. Skytterne inddeles i hold med 6 deltagere, som følges ad rundt i terrænet, hvor der typisk er opstillet 8-9 forskellige skydestationer.

Der indledes altid med en indskydning, hvor der gives 30 sek. til afgivning af 5 skud. Hver station er bemandet med en banekommandør, som styrer skydningen.

Banekommandøren har ansvar for at alle sikkerhedsforanstaltninger overholdes før under og efter skydningen og sørger for at alle får tildelt de rigtige antal point mm. De 8-9 stationer kan bestå af stationære mål i forskellige størrelser, farver (gul, grøn og sort) og på afstande fra 10 – 90m. Tiden der gives til skydningen kan variere fra 8- 15 sek. for 5 gældende skud. Der skydes i forskellige stillinger (stående, knælende, lavt knælende og af og til liggende) og der kan også være bevægelige mål (vippeplader, møllehjul, svingende fra side til side mm.). En tur kan være fra 1½ km til 4-5 km.

De fleste skytter går turen to gange, da der er mulighed for at skyde med flere våbentyper og kalibre.

Ved at deltage i disse terrænskydninger klassificeres man som skytte alt efter alder og evner i den klasse man matcher rent skydemæssigt. Hvis du er interesseret i at deltage eller vide mere om deltagelse i stævner og konkurrencer så kontakt formand.